Запослени

Директор школе

Објављено среда, 24 јануар 2024

Љиљана Крничан, професор разредне наставе

Одељенске старешине

Објављено четвртак, 07 септембар 2023
 
 
 
 
 
 

Опширније: Одељенске старешине

Наставници разредне наставе

Објављено петак, 01 септембар 2023
 
 
 

Нижи разреди

 

Опширније: Наставници разредне наставе

Наставници предметне наставе

Објављено петак, 01 септембар 2023
 
 
 

Виши разредиschool_schoolhouse

 

Опширније: Наставници предметне наставе

Помоћно особље

Објављено петак, 01 септембар 2023

 Вида Каличанин- чистачица

Радмила Андрејевић - чистачица

Лепосава Стојанов - чистачица

Александар Траилов - домар/мајстор одржавања

Милица Радосављевић сервирка -чистачица