Наставници виших разреда

Објављено уторак, 27 септембар 2011
 
 
 

Виши разредиschool_schoolhouse

 

 

Наставник радно место  

Драгана Пауновић

Наставник српског језика  

Ненад Кепић

Наставник математике  

Радован Николић

Наставник  физике  

Драгана Лазаревић

Наставник информатике и рачунарства
 

Александра Сорајић

Наставник енглеског језика  

Марија Бешлин

Наставник немачког језика  

Душка Мосуровић

Наставник биологије  

Анита Меза

Наставник историје  

Снежана Васић

Наставник хемије  

Крничан Викторија

Наставник технике и технологије и  техничког и иинформатичког образовања  

Снежа   Видаковић

Наставник географије  

Небојша Томић

Наставник физичког васпитања, спортских активности
 

Милица  Илић

Наставник ликовне културе  

Виолета Помар

Наставник музичке културе и хора и оркестра
 

Иван Милановићћ

Вероучитељ  

Жељка Марковић

Наставник енглеског језика и грађанског васпитања  

 

 
Погодака: 3183