Обавештења о уписа у средњу школу

Обавештење за родитеље и ученике (осми разред)

Објављено понедељак, 19 фебруар 2024
Аутор Даниела Главонић

ЗА УПИС 224 УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА „ЈАКОВ НЕНАДОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ
2024/2025. ГОДИНУ
Одлуком Владе Републике Србије од 19. јануара 2023. године, основана је Средња школа унутрашњих послова "Јаков Ненадовић" у Сремској Каменици.
Такође, Одлуком Владе Школа је одређена као школа од посебног интереса за РепубликуСрбију.
Школа  обавља делатност у области средњег образовања и васпитања, а ученици Средње школе унутрашњих послова се школују за образовни профил полицајац, у трајању од четири године.
Министарство унутрашњих послова ученицима уписаним у Школу обезбеђује смештај и исхрану у интернату, уџбенике, школски прибор, одећу, обућу и другу опрему неопходну за боравак у Школи.
Пријаву на Конкурс родитељ, односно други законски заступник кандидата подноси на обрасцу пријаве (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.ssup.edu.rs), уз осталу документацију, непосредно у СШУП (Сремска Каменица, ул. Железничка бр. 22) или у полицијској станици, по месту пребивалишта кандидата у року од 20 дана од дана објављивања конкурса.

ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Објављено среда, 16 март 2022
Аутор Даниела Главонић

Поштовани  ученици осмог разреда, и родитељи

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит, и ове године организује пробни завршни испит. Ово ће бити прилика за верну  симулацију процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (потребан прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго).

Циљ организовања пробног завршног испита је да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду.

Спровођење пробног завршног испита ће се одвити у следећим терминима:

  • 25.03.2022. године у 13 часова - тест из математике;
  • 26.03.2022. године, у 9 часова - тест из српског/матерњег језика;
  • 26.03.2022. године у 11:30 часова комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија).

Израда тестова траје 120 минута, изузетно, уколико је испит почео са закашњењем, време испита се продужава тако да израда теста траје 120 минута.