Организација наставе

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

Објављено понедељак, 20 мај 2024
Аутор Даниела Главонић

 У организацији ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак дана 10.5.2024.године реализована је акредитована обука „Школско законодавство – основа развоја
образовања и васпитања“.
Приоритетна област ове обуке је јачање васпитне улоге установе односно, школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних
ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву Кроз садржаје запослени унапређују своје компетенције и знања упознавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилне примене школског законодавства, ради остваривања утврђених принципа, циљева и исхода образовања.
У оквиру теме Школа – безбедно место разматрана су питања које се тичу заштите и безбедност ученика као и превенција и заштита од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања. Садржајима који су део теме Ученик – одговорни учесник у образовању и васпитању говорили смо о обавезама и
одговорности ученика.
Садржајем, начином и облицима рада, водитељке семинара Бијана Лајовић и Смиља Крнета су значајно допринеле обогаћивању знања и унапређивању наших компетенција које ће нам умоногоме помоћи и користити на индиректан и директан начин у даљем раду.                    

Семинар у нашој школи

Објављено понедељак, 16 октобар 2023
Аутор Даниела Главонић

У складу са Годишњим планом стручног усавршавања установе, Развојним планом школе и Програмом заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, у нашој школи је дана 13.10.2023.године реализован акредитовани семинар „Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама“. У оквиру области васпитни рад и комепетенција које развија код циљних група (компетенције наставника за подршку развоју личности ученика и компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе), као и приоритетне области која се односи на јачање васпитне улоге школе у правцу развоја и формирања вредносних ставова неопходниох за живот и рад у савременом друштву, учитељи и наставници имали су прилику да унапреде своја знања
за превентивно пружање стручне помоћи ученицима кроз појачан васпитни рад и васпитне мере.
Садржаји семинара помогли су нам да још боље разумемо улогу и одговорност носиоца појачаног васпитног рада, идентификујемо и коме је потребан појачан васпитни рад, и да то добро испланирамо и спроведемо, примењујући и адекватну документацију. Такође оснажени  смо и у области планирања и креирања превентивних активности за спречавање непримереног понашања.

Стручно упутство за организацију и реализацију наставе

Објављено субота, 28 август 2021
Аутор Љиљана Крничан

Стручно упутство се налази на више страница:

Страна 1

Страна 2

Страна 3

Страна 4

Страна 5

Страна 6

Страна 7

Aктивности у оквиру обогаћеног једносменског рада  у ОШ“Сава Максимовић у Мраморку

Објављено четвртак, 03 фебруар 2022
Аутор Драгана Лазаревић

 „Обогаћен једносменски рад у основним школама“ је пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја који се у Основној школи „Сава Максимовић“ у Мраморку спроводи почев од шк.2019/2020.године. Наша школа је једна од 402 школе које су обухваћене пројектом и у шк.2020/2021.години, а реализација пројекта се наставља и ове школске године.

Опширније: Aктивности у оквиру обогаћеног једносменског рада  у ОШ“Сава Максимовић у Мраморку

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у основну школу

Објављено уторак, 16 март 2021
Аутор Даниела Главонић

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Потребно је да: