Школска документа 2023/24.

Анекс Развојног плана за период од 2022/23 - 2024/25. школске године

Објављено четвртак, 21 септембар 2023
Аутор Љиљана Крничан

Анекс Развојног плана школе ОШ „Сава Максимовић“

Анекс Школског програма за период од 2021/22 до 2024/25. године

Објављено четвртак, 21 септембар 2023
Аутор Љиљана Крничан

IV АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Извештај о раду школе

Објављено четвртак, 21 септембар 2023
Аутор Александра Сорајић

Извештај о раду школе за школску 2022/23 годину због обимности можете погледати на следећим линковима:

1. део

2. део

Годишњи план рада школе

Објављено среда, 20 септембар 2023
Аутор Даниела Глановић

Годишњи план рада школе за школску 2023/24. годину је обиман и због величине подељен на три целине које  можете погледати на следећим линковима:

Први део

Други део

Трећи део