Филтер

Распоред припремне наставе за поправни испит

Распоред припремне наставе 2016/17

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

 

· Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.

· Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.

· Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

· Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.

· Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.

· На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

· На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

· Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.

· Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.

· Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.

· На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.

· На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

· Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

· Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.

· Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

· После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно старатељем, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

 

Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

На основу Правилника о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика, највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова.

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака.

Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. резултат на тесту подели се са 2).

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ

 

 

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)1

 

 

· Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда.

· Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана комбиновани тест.

· Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

· Ученици треба да дођу у школу у 8.15 часова сва три дана полагања испита;

· На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

· На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.

· На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

· На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.

· Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.

· Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

· Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

· Родитељима односно старатељима забрањено је да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита.

· У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно старатељ у обавези је да то пријави одељењском старешини до 8.00 часова на дан полагања.

· Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи, односно старатељи, пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању.

· После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно старатељем, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

 

Молимо родитеље, односно старатеље, да:

· Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.

· Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

· У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно старатељи ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

· На основу Правилника о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупном броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова.

· На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака.

· Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. резултат на тесту подели се са 2).

· То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

 

Пријем најбољих ученика у Дому културе у Ковину

Мала матура 2016.године

   Ученици четвртог разреда су се 14. јуна 2016.године опростили од својих учитеља и наставника свечаном приредбом која је била организована  за родитеље и наставнике.             

На почетку програма ученици су рецитовали песме које говоре о деци, затим су наставили са стиховима о школи и другарству,певали су и рецитовали песме на енглеском и румунском језику. Програм је завршен песмама о одрастању и растанку од учитеља, о чему говоре и стихови „Сонг о успомени“ ЉубивојаРшумовићакао ипесме„Опраштамо се“и„Неповратна песма“Мирослава Антића.

На крају су ученици извели скеч „Ђачке књижице“идраматизацију бајке“Снежана и седам патуљака“,а након програма су у веселој атмосфери наставили дружење у учионици уз музику и игру.

„ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ“ БАВАНИШТЕ

  У Баваништу је 21. маја 2016. године одржана завршна свечаност већ надалеко познате манифестације „Дани ћирилице“ Баваниште . Манифестација је традиционална,а овогодишња је била и јубиларна, петнаеста по реду, уз присуство бројних гостију, званица и учесника. Циљ манифестације је чување и неговање нашег ћириличног писма.

  Овогодишња задата тема, по конкурсу, била је „ Сачувајмо ћирилицу“ у неколико категорија: литерални радови, краснопис и креативна радионица. Свака категорија имала је свој стручни жири, састављен од професора са факултета и познатих академика. По речима Вере Секулић, председнице организационог одбора и оснивања манифестације по овогодишњем конкурсу, пристигло је преко две хиљаде радова. Како је манифестација постала међународна, пристигли радови били су из свих балканских земаља, затим из десетак земаља широм Европе, као и из Америке и Аустралије.

  Међу пристиглим радовима, нашао се и рад Милице Ђорђевић, ученице седмог разреда ОШ „Сава Максимовић“ , уз подршку наставнице српског језика Драгане Пауновић. Према оцени жирија рад Милице Ђорђевић освојио је високо треће место, у веома јакој конкуренцији. Милица је добила диплому и књиге као награду, а школа захвалницу. На овој манифестацији Милица је учествовала и прошле 2015. године , такође у исто јакој конкуренцији је освојила друго место. Према плану организатора , након ове јубиларне петнаесте манифестације , биће састављена  збирка у којој ће се објавити сви до сада награђени радови , међу којима ће се налазити и Миличини радови.

  Како је Милица 21. маја путовала у Ивањицу на Републичко такмичење из историје и освојила прво место, у Баваниште је отишао њен тата како би примио награду и диплому уместо ње.

Обавештење за матуранте

Драги наши матуранти, све у вези завршног испита и уписа у средње школе можете видети на сајту:

http://srednjeskole.edukacija.rs

Правилник о упису у средњу школу

Календар уписа у средње школе 2015

Подела ђачких књижица

Дана 26.06.2015.године ученицима су подељене ђачке књижице.Одељењске старешине су уз анализу успеха честитале својим ученицима на постигнутим резултатима уз препоруку за даљи рад и успешно напредовање.

Ученици и учитељи четвртог разреда су дана 12.06.2015.године организовали „Малу матуру“ и одељењске приредбе за родитеље и наставнике.Ученици сукроз глуму, рецитовање, песму и игру представили садржаје који су били тематски везани за завршетак четвртог разреда, растанак од учитеља и одлазак у пети разред , а затим је уследило заједничко дружење уз песму и игру и на тај начин је свечано обележен успешан завршетак школске године.


Љиљана Крничан

 

Литија

У понедељак, 1. Јуна 2015. ученици који похађају наставу румунског језика са елементима националне културе, присутвовали су, на позив Црквеног одбора Румунске православне цркве, а у пратњи своје предметне наставнице и директорке школе Бранкице Савић обележавању славе храма Румунске православне цркве из Мраморка. Том су приликом присуствовали литургији и учествовали у традиционалној свечаној литији кроз село и око цркве. На тај су се начин ближе упознали са овим делом румунске традиције и обичаја, а највише им се допало посипање житом и кукурузом и даривање бомбона. На крају службе, свештеник се захвалио на учесћу и рекао да су деца допринела да тај празник буде јос лепши и свечанији и пожелео да тако буде и наредних година, да заједно корачамо путем очувања румунске тарадиције.


Ана Албу Савић

 

"Очистимо Србију" 2015.

УРЕЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА И ЕКО - КВИЗ

У суботу, 06. јуна 2015. године, наша школа је подржала и била учесник још једне еколошке акције „Очистимо Србију“.Ученици нижих и виших разреда су са својим учитељима и наставницима, користећи рукавице и кесе које је општина припремила, чистили и сакупљали папириће из школског дворишта и непосредне околине школе. Пошто помоћно особље редовно одржава простор око школске зграде, ђаци нису имали пуно посла, а особљу су упућене искрене похвале.

Када је сређивање завршено, у учионици за музичку и ликовну културу је одржан Еколошки квиз за ученике виших разреда.

 

 

План припремне наставе ученика осмог разреда

Српскијезик:уторакичетвртак 4.часнаставникНевенаСавковић;

Физика: средаипетак6.часнаставникРадованНиколић;

Српски језик: уторак 5.час, среда 5.и 6.час, четвртак 6.час, петак 4.час,

наставник Драгана Пауновић;

Историја:понедељаки среда7.час до 29.05.; Од 01.06. – 12.06. 2015.

понедељак 5. и 6.час, наставникЈеленаДивнић;

Биологија: понедељак 4. и 5. час, среда 4., 5. и 6.час, петак 6. и 7. час;

наставник ДушкаМосуровић;

Хемија: уторак 2. и 4.час , наставникСнежанаВасић;

Географија:понедељак 2.час, петак 1.час; наставник ТамараАлексић;

Географија: понедељак3.час ,среда 4.час ;наставникСнежанаВидаковић;

Физика:понедељак 1.час,четвртак 4.час; наставникПетарОрозовић;

 

Екскурзија 7. и 8. разред

У раним јутарњим сатима (у 7 часова), како је и планирано, окупили смо се испред

ОШ „Сава Максимовић“ из Мраморка и упутили се ка Бранковини. Након краћег

путовања (од 845 до 915h), направили смо паузу ради предаха и доручка у ресторану

на Ибарској магистрали, а затим наставили путовање ка планираној дестинацији.

Екскурзија 3. и 4. разред

Екскурзија ученика трећег и четвртог разреда

Ученици трећег и четвртог разреда су дана 30.05.2015.године реализовали једнодневну екскурзију на релацији Мраморак-Топола-Опленац-Рисовача-Буковичка бања-Мраморак.

Полазак ученика на екскурзију у јутарњим часовима,путовање до Тополе. У Тополи су ученици са својим наставницима и пратиоцем групе посетили Карађорђев град у оквиру кога се налазе Карађорђев конак, музеј и Карађорђева црква. После обиласка Карађорђевог града, ученици су на Опленцу посетили Цркву Св.Ђорђа – маузолеј српске краљевске породице у којој се налази подземна гробница династије Карађорђевић, затим кућу краља Петра I Карађорђевића и виноградареву кућу. После обиласка знаменитости на Опленцу, ученици су обишли пећину Рисовачу која сеналази на улазу у Аранђеловац. Пећина представља станиште човека из леденог доба и једно од најпознатијих налазишта палеолита у Европи. Ученици су у Аранђеловцу имали организован ручак, а након ручка слободно време за шетњу парком Буковичке бање кога још називају „Музеј под отвореним небом“ због бројних скулптура израђених од белог мермера. Повратак у Мраморак у касним поподневним сатима.

Љиљана Крничан

Екскурзија трећег и четвртог разреда

Екскурзија ученика трећег и четвртог разреда

Ученици трећег и четвртог разреда су дана 30.05.2015.године

реализовали једнодневну екскурзију на релацији Мраморак-

Топола-Опленац-Рисовача-Буковичка бања-Мраморак.

У сусрет летњем распусту

Ученици нижих разреда судана 12.06.2013.године обележили крај

школске године одељењским приредбамау оквиру којих су својим родитељима приказали део садржаја које суреализовали током школске године на часовима редовне наставе и у оквиру слободних активности.Ученици су рецитовали и изводили скечеве наших познатих писаца: „Тужибаба“,“Неће увек да буде први“,“Радознали Мита“,,“Наглавачке“,“Зна он унапред“,“То је моје“,“Весела математика“, „Два писма“,“Поклон за рођендан“,“Једи“,“Ах,ти дечаци“. Певали су дечије песме уз пратњу дечијих инструмената, свирали на својим инструментима, изводилиритмичке игре, као и народне игре уз одговарајућу кореографију.

Чланови луткарске секције су последњи дан школске године обогатили луткарским представама „Воденичар и мачак“,“Хвалисави зец“ и „Друг се у невољи познаје“ које су одиграли за своје другаре из других одељења, а на одељенској приредби за родитеље. Након одељењских приредби, ученици су наставили дружење уз звуке своје омиљене музике којом су весело обележили последњи дан школске године.

28.06.2013.године ученицима су подељене ђачке књижице уз честитке на постигнутом успеху, препоруке за даље напредовање и жеље да лепо проведу летњи распуст.

 


 

Извештај о резултатима са такмичења у школској 2012/2013. години

Извештај можете погледати овде

27. Сабор учитеља Србије

 
 

BEOGRAD, 15. i 16. juni – I ove godine, kao što je to već postala tradicija, grupa kovinskih prosvetnih radnika, članova Društva učitelja, prisustvovala je dvodnevnom stručnom seminaru u organizacijiSaveza učitelja Republike Srbije, XXVII Saboru učitelja Srbije, akreditovanom skupu stručnog usavršavanja učitelja, predmetnih nastavnika i stručnih saradnika u nastavi sa temom „Unapredjenje nastavne prakse kroz razmenu profesionalnih iskustava“ i VIII Smotri stvaralaštva učitelja u obrazovno-vaspitnom procesu.

ВУКОВЦИ НАКОН ПРИЈЕМА ПОСЕТИЛИ НАРОДНУ СКУПШТИНУ РС

У сали Галерије Центра за културу Ковин, 21. јуна у 10 часова,одржан је традиционални пријем за носиоце Вукових диплома, Ђаке генерације, најуспешније средњошколце у ковинској општини,као и за ђаке који су ове школске године освојили једно од прва три места на републичким такмичењима. Председница општине Ковин, др Гордана Зорић,обратила се присутнимученицима пожелевши им да се што више непосредно друже и наставе да се образујуу школама за које се буду определили, а потом им уз срдачнечеститке и уручила књиге.

Мала матура

Последњег дан школске године сви су славили заврштак претходног разреда и поздрављали долазак летњег распуста.

Бодови са завршног испита

 

Шифра Презиме и име Матерњи језик Математика
679463 Чолак Дарие 16,50 18,50
142805 Чукановић Тамара 17,50 14,50
700826 Фетаховић Ален 6,50 5,00
614872 Јелић Урош 14,00 9,50
369201 Јовановић Раде 1,00 6,00
371793 Мерце Кристина 12,50 6,00
426336 Милентијевић Марија 17,50 9,00
590601 Милосављев Марко 15,00 9,50
832227 Томашевић Душанка 15,00 16,50
487199 Алексић Милена 7,00 3,00
639154 Цветковић Марија 16,50 20,00
973041 Дробњак Марина 9,00 6,00
250756 Голубовић Аљоша 17,00 15,00
410298 Наранџић Урош 3,00 7,00
848233 Павловић Данијела 12,00 7,00
272578 Симовић Александра 17,00 20,00
386028 Стојковић Бранислав 8,00 6,00
467750 Живанов Никола 7,50 8,00
855546 Живанов Зорана 11,00 6,00

Завршна приредба

У Дому културе Мраморак је у уторак, 11. јуна, са почетком у 19 часова одржана свечаностпосвећена нашим драгим осмацима али и осталим ученицима нижих и виших разреда који су нас ове школске године представљали на многим такмичењима.

Завршна приредба

У Дому културе Мраморак је у уторак, 11. јуна, са почетком у 19 часова одржана свечаностпосвећена нашим драгим осмацима али и осталим ученицима нижих и виших разреда који су нас ове школске године представљали на многим такмичењима.

Александра Симовић, ђак генерације за школску 2012/2013.

Овогодишња титула „Ђака генерације“ припала је заслужно и потуно оправдано Александри Симовић, ученици одељења 8-2.

Обзиром да смо о овој изузетној девојчици и њеним интересовањима већ писали (подсећамо: чланци „Такмичар са највише диплома“ и„Посета Петници“), издвајамо још неке занимљивости о њој:

Датум и место рођења: 25. март 1998. године, Панчево

Хороскопски знак:ован

Омиљене књиге: „Алхемичар“, „Мали принц“, „Ако те више никада не видим“

Филм: „Safe Haven

Слаткиш: чоколада

Цвет: ружа

Личност: Новак Ђоковић

Најдраже песме: „Опет си побједила“, „Живим сад“, „Fell In Love With An Alien

Радна субота 8. јуна

Последњарадна субота у овој школској години углавном је билапредодређена спортским активностима у којима су деца могла уживати. Од 9 часоваученици виших разреда играли су фудбал и шах.У турниру у малом фудбалу учествовале су четири ученичке екипе: дечаци петог, шестог, седмог и осмог разреда.Победници су били осмаци, док су утакмице судили наставници Небојша Томић и Александар Поповић.

Литерарни сусрети (сусрет малих песника)

Поводом успешне петогодишње сарадње са Културно-издавачким центром „Српска кућа“ изПожаревца, 29. 05. 2013.године ОШ „Сава Максимовић“ уприличила је сусрет са БратиславомГолићем, главним и одговорним уредником исте куће.

Овогодишње матурско вече

У петак, 31. маја,свечано смо испратили још једну генерацију осмака. Као и претходних година, и ове године смо имали два одељења осмог разреда, а њихове одељенске старешине су биле Марко Главонић (8-1) и Данијела Станковић (8-2). Матуранти су позвалиидва ученика седмог разреда као госте-Марину Миуцу (7-1) иМилана Драгашевића (7-2).

Дани Маринине фантазије

Наставница Драгана Лазаревић је на часовима информатике уочила таленат наше ученице Марине Пунковић и одлучила да свима покаже шта Марина зна. Тако је Марина вредно завршила започете радове на рачунару, а онда је направљена мала изложба њених радова под називом „Дани Маринине фантазије“.

ђак генерације

 

Ове године ђак генерације наше школе је Бојана Дробњак

Бојана је:

·УVр. учествовала на општинском такмичењу из српског језика и на општинској смотри рецитатора

·У VIр. освојила 3.место на општинском такмичењу из српског језика, победилана општинској и зонској смотри рецитатора и учествовала на покрајинској смотри

·У VIIр. учествовала на општинској смотри рецитатора, освојила 3.место на општинском такмичењу из биологије и учествовала на општинском т. из физике

·У VIIIр. победила на општинској смотри рецитатора и учествовала на зонској смотри и освојила 3.место на општинском такмичењуиз енглеског језика

Бојани и свим осталим матурантима желимо пуно среће приликом уписа у средњу школу!

ЦВЕТНЕ РАДИОНИЦЕ

Током прве две недеље јуна месеца, непосредно пред сам почетак летњег распуста, наш Вршњачки тим је за ученике петог, шестог и седмог разреда осмислио прављење аранжмана и венчића од сувог и свежег цвећа. Ученици су имали задатак да донесу шоље, корпице, вазе или неку другу посуду у којој ће по сопственом укусу израдити икебану . Неки од њих су набрали и своје омиљено баштенско цвеће употребивши га за израду прелепих венчића.

 

Очистимо Србију

 

 

   ОЧИСТИМО СРБИЈУ

 

Поводом 5. јуна, Светског дана заштите животне средине, ове године је по трећи пут заредом широм наше земље организована најмасовнија волонтерска акција чишћења различитог отпада у једном дану. Покровитељ акције је било као и досада, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања РС.

Позоришна представа

 

МАРКО КРАЉЕВИЋ И МУСА КЕСЕЏИЈА

У петак, 8. јуна, са почетком у 13.30 часова, у мраморачком Дому културе ученици наше школе имали су прилику да одгледају позоришну представу "Марко Краљевић и Муса Кесеџија" коју су извели ученици драмске секције ОШ"Ђура Јакшић" из Ковина у сарадњи са ковинском Еко Зоном, у оквиру еколошког пројекта Зелена школа.

Одлазак осмака

ОДЛАЗАК ОСМАКА

У петак, 1. јуна, свечано смо испратили још једну генерацију осмака. Ове године су осми разред завршили ученици два одељења чије су разредне старешине биле Драгана Лазаревић(8-1) и Драгана Пауновић(8-2). Гости на матурској вечери су били Урош Јелић и Душанка Томашевић, ученици одељења 7-1, и Урош Наранџић и Марија Цветковић, из одељења 7-2. У 20 часова је у сеоском парку било заказано окупљање матураната а њихови родитељи, учитељи, наставници, садашњи и бивши ђаци наше школе као и сви остали радознали мештани су се дивили њиховим новим тоалетама и фотографисали се са њима. Блицеви су севали са свих страна а нестрпљење је расло из часа у час. Када су пристигли сви матуранти, заједно су, поносно дефилујући стазом прекривеном латицама ружа, кренули кроз парк ка школској згради где их је чекало велико славље.

Ранг листа

Ранг листу ученика ОШ "Сава Максимовић" погледајте овде

САКУПЉАЊЕМ ЛИМЕНКИ ДО ОСВАЈАЊА ГЛАВНЕ НАГРАДЕ

limenke22Основна школа"Сава Максимовић" из Мраморка је ове школске године поновила учешће у еколошкој акцији „Лименке сакупљај, околину сачувај“ и са прикупљених 40 килограма лимене амбалаже успела да, осим новца од откупа, освоји и главну награду- седмодневни боравак за два ученика са наставницом у еколошком центру у Сремским Карловцима (поново је изабран овај локалитет). Овог пута ће са наставницом Данијелом Станковић у еко камп августа месеца отпутовати два највреднија учесника акције, а то су Бранислав Стојковић и Никола Живанов, ученици 6-2 одељења.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИМЕР

У оквиру Школе без насиља једна од идеја праћења евиденције понашања ученика нижих и виших разреда јесу свеске дисциплине. По завршетку сваког часа редар даје наставнику да прибележи своја запажања током протеклих 45 минута (ко је ометао час и на који начин, да ли је било активних ђака и ко су они, каква је хигијена у учионици...) а потом и сами редари могу уписати своје коментаре или примедбе на понашање неког од својих другара. Наставник на крају својих забелешки оцењује дисциплину целог одељења што је веома важно у постизању циља коме теже све Школе без насиља-сузбијање сукоба. Сва деца у једном одељењу заједничким снагама труде се да постигну што бољи успех у дисциплини и да критикујући оне несташне позитивно утичу на њих.

Прелиминарне листе са завршног испита

Резултате можете погледати Овде

ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ МРАМОРАЧКЕ ШКОЛЕ

У уторак, 14. јуна, у мраморачком Дому културе одржана је приредба поводом завршетка наставе школске 2010/2011. Том приликом председник Месне заједнице Ђорђе Давидовић и директорка школе Снежана Брзован су ученицима осмог разреда свечано доделили сведочанства, Вукове и посебне дипломе за постигнут успех на такмичењима. Највреднији ђаци и наставници који су их припремали за такмичења, награђени су књигама.

Наши ђаци у решавању проблема

9. јуна су три наше ученице: Александра Симовић, Марина Дробњак и Верица Томашевић, заједно са директорком школе и школским педагогом, посетиле наше драге другаре у Плочици и Гају.

Мала матура

mala_maturaПоследњег дана школске године сви су славили заврштак претходног разреда и поздрављали долазак летњег распуста.

Екскурзија

exkurzija_nizi15.06.2011. године ученици трећих и четвртих разреда наше школе крнули су ка сремској планини, Фрушкој гори. Путовање до циља било је пријатно у климатизованим аутобусима уз пријатног возача, добру музику и веома приступачног водича, који је своју причу пролагодио узрасту и интересовањима ученика.

Дани ћирилице

cirilica1Ове године су теме конкурса „Дани ћирилице“ биле појам БРАТ и иницијал слова Ж што је веома подстакло наше ученике да учествују у великом броју. Осим ученика нижих разреда на тему „Брат“ писали су и ученици петог разреда. Наши најмлађи су се много трудили и показали своју креативност кроз литерарне, ликовне и калиграфске радове, а осим тога, ту су били и прелепи везови иницијала слова Ж и појма БРАТ, као и рељефни облици.

Радна субота у нашој школи


Субота, 04. јун 2011. године у ОШ „Сава Максимовић“ из Мраморка, протекла је радно али и такмичарски. Ученици нижих и виших разреда су са својим наставницима и учитељима учествовали у акцији „Очистимо Србију“ уређујући простор око школе, као и школско двориште.