Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Филтер

Oбавештење за родитеље и ученике осмог разреда

Поштовани родитељи и ученици осмог разреда,

Обавештавамо вас да се услед проглашења ванредног стања, односно услед вируса COVID 19, пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у школе са посебним способностима за школску 2020/2021. годину, обавља електронски, путем веб пријаве која се налази на  адреси:

https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs

Корисни сајтови

http://www.upis.mpn.gov.rs

 http://srednjeskole.edukacija.rs

http://roditeljsrbija.com/broj-bodova-za-upis

https://www.mala-matura.com

Презентација Средње стручне школе "Васа Пелагић"

Дана 05.03.2020.године (у 13.00 часова)  у нашој школи реализоваће се презентација Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин,  намењена ученицима осмог разреда.

Тестирање ученика осмог разреда

Дана 02.03.2020.године (током 5. и 6. часа) у нашој школи обавиће се тестирање ученика осмог разреда у циљу професионалне оријентације. Тестирање ће вршити саветник за планирање каријере, Националне службе за запошљавање.

Отворен конкурс за Војну гимназију

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС  за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије

 Конкурс је отворен од 1. фебруара до 15. марта 2020. године.

 Детаљније информације у вези са начином селекције, критеријумима за проверу физичке способности, тестовима знања из прошлих година, као и информације о школовању у Војној гимназији могу се видети на сајту www.gimnazija.mod.gov.rs
Такође, информације се могу добити путем мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., на телефон 011/3603-966 и 011/3603-972 или у Војној гимназији, Хумска 22, Београд (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  расписује  КОНКУРС за пријем кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе

У школској 2020/2021. години извршиће се пријем 50 кандидата оба пола из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике првог разреда Средње стручне војне школе (30 ученика за смер Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана и 20 ученика за смер Јединице за електронска дејства).

 Конкурс је оворен од 1. фебруара до 15. марта 2020. године.

 Детаљније информације у вези са начином селекције, критеријумима за проверу физичке способности, тестовима знања из прошлих година, као и информације о школовању у Средњој стручној војној школи могу се видети на сајту www.vojnaskola.mod.gov.rs.
Такође, информације се могу добити путем мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., на телефон 011/3603-634 и 011/3603-738 или у Средњој стручној војној школи, Хумска 22, Београд (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

 

 

 

 

Ученицима, њиховим родитељима и наставницима срећни предстојећи празници

Oбавештење

На основу Правилника о школском календару за основне школе на територији АП Војводине за школску 2017/2018.године, пролећни распуст почиње у петак, 30. марта 2018. године, а завршава се у понедељак, 09. априла 2018. године. Први наставни дан након распуста је уторак, 10.04.2018.године.

Правилник о организацији и систематизацији послова 2018.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правила понашања у школи

Уџбенички комплети

Правилник о мерилима и поступку за упис ученика - припадника ромске националне мањине у средњу школу

На основу члана 99. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромскe националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности

"Службени гласник РС", број 12 од 12. фебруара 2016.

Општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“

 Ученици наше школе учествовали су на 47. oпштинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“која је одржана 18. марта 2016. године у Ковину. Организатор смотре је Центар за културу Ковин, а покровитељ смотре Општина Ковин. Селектор смотре био је Александар Волић, редитељ из Београда. На смотри је учествовало 28 ученика млађег узраста и 28 ученика средњег узраста. Нашу школу су представљали следећи ученици: Анђела Игњатовић- 3.разред, Сара Бјелајац- 4.разред, Софија Савић- 4.разред, Ања Новичић-5.разред, Борис Енча- 5. разред, Марија Шебаљ-6.разред и Давид Чолак-8.разред. Сваки ученик је добиоЗахвалницу за учешће на смотри, ученица Ања Новичић,5.разред је добила Похвалу, а ученици Софија Савић, ученица 4. разреда и Борис Енча, ученик  5.разреда,пласирали су се на Зонску смотру рецитатораи добили суДиплому за постигнут успех.Захвалнице, похвале и дипломе ученицима  је доделио Савез аматера Војводине и Центар за културу Ковин. Зонска смотра рацитатораодржаће се 8.априла 2016. године у Ковину.


 

Трибина „Инклузија у пракси“

 Дана 16.03.2016.године у организацији Друштва учитеља Ковина, СУРС-а и ЦК Ковин у сали Црвеног крста у Ковину одржана је трибина на тему  „Инклузија у пракси“на којој су,поред осталих, учествовали и чланови Друштва учитеља Ковина из наше школе. Скуп је отворила председница ДУКО Маја Поповић, а присутнима се обратила председница УО Савеза учитеља Републике Србије Наташа Николић Гајић, затим представник Интерресорне комисије Ковин Гордана Антанасијевић Вакић, психолог, представник Црвеног крста Ковин Фара Велинка, родитељ детета које се образује по ИОП-у и ученици који су говорили о инклузији. Примери добре праксе који су презентовани имали су за циљ да прикажу како се инклузија спроводи у пракси, односно на који начин се обезбеђује додатна подршка  деци којој је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању , како би постигли пуно друштвено учешће у свим сферама живота и реализовали своја права.

Пословник о раду Школског одбора 2016

Статут школе 2016

Војна гимназија

Обавештавамо ученике осмих разреда да је у току   К  О  Н  К  У  Р  С
за пријем кандидата за ученике Војне гимназије


У школској 2016/2017. години извршиће се пријем 120 кандидата мушког и женског пола за ученике првог разреда Војне гимназије.

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ
– да су држављани Републике Србије;
– да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
– да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у тра-јању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, или им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
– да су рођени 2000. године или касније;
– да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања,
– да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса, подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и српског језика, психолошкој процени, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.

Кандидати подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка.

Кандидат уз пријаву прилаже:

– оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
– оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
– потврду надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затво-ра, односно да му није изрицана заводска мера;
– оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење – потврду основне школе о оценама на крају полугодишта VIII разреда.

Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2016. године.

Опширније на сајту: www.gimnazija.mod.gov.rs

Шта знаш о саобраћају

 
 
 

„Шта знаш о саобраћају“

Ауто-мото савез Србије ове године по 45. пут организује традиционалнотакмичење ученика основних школа "Шта знаш о саобраћају"Оно се одржава као званично такмичење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а уз подршку Друштва наставника техничког образовања Србије и Министарства просвете науке и технолошког развоја, Министарства унутрашњих послова, школа и спонзора.
Такмичења на наивоу школа се одржавају  до 31. марта2014.године.
Ученици су, према правилнику, подељени у три старосне групе и такмиче сеу теоријском делу, решавањем саобраћајних тестова, као и у вожњи бицикала на полигону спретности, односно на полигону који симулира саобраћајне ситуације са којима се срећу у свакодневном животу.
У нашој школе је 28.03.2014.године одржано школско такмичење од укупног броја ученика, 16 се пласирало за такмичење на Општинском нивоу које ће се одржати 12.априла 2014.године у Ковину. Награде за ученике који буду освојили прво, друго односно, треће место су бицикл, ролери и лопта. Срећно!!!
   Мирјана Јањић Тодоровић и Даниела Главонић   

 
                                                                                                                                                   

 

Сат за нашу планету

 
 
 

Од стране Светског фонда за природу најављена је акцијапод називом „Сат за нашу планету 2014. Ова кампања се одржава по осми пут у свету, а шести пут у Србији. Циљакције је да се што већи број људи укључи и тиме допринесе очувању планете.
У суботу, 29. марта
у 20.30 часова ће на сат времена школе, јавне институције, установе широм наше земље искључити расвету и на тај начин послати порукуда ипак можемо нешто предузети како бисмо ублажили климатске промене, а истовремено и скренули пажњу на последице прекомерне потрошње ограничених природних ресурса. Наша школа ће по први пут ове године учествовати у овој акцији.

 

 

Обавештење

Обавештавање ученика шестог разреда и њихових родитеља о

Тестирању 02.04.2012. у 10ч

Поштовани родитељи и ученици,

Најмање три дана пре реализације, у обавези смо да вас обавестимо о пробном тестирању и да објаснимосврху ове активности.

- пробни тест је прилика да се ученици благовремено упознају са редоследомкорака и обавезама у вези са увођењем трећег теста на завршном испиту,

− на пробном тесту ученици ће имати прилику да виде за њих непознатезадатке и да провере своје знање у одређеним предметима,

− резултати са комбинованог теста не претварају се у оцене ученика и неслуже за оцењивање ученика,

− резултате тестирања наставници ће користити у планирању активности задаље припремање ученика за завршни испит,

− ученици ће тест решавати 120 минута у континуитету.

Професионална оријентација

Након обуке одржане од 24.ог до 26.ог фебруара 2012.године у оквиру пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, у Смедереву, 26.ог марта 2012.године одржан је први менторски састанак базичних основних школа(БОШ).

«Дани ћирилице»

 

«Данићирилице» покренути су у Баваништу пре десет година сажељом да допринесу очувању српске културне баштине,језика и писма,песме и игре,старих заната,обичаја и православне вере.

Организатори «Данаћирилице» су Огранак Вукове задужбине у Баваништу и КУД «Аца Обрадовић» у сарадњи са Министарсвом просвете,Основномшколом »Бора Радић»Баваниште,Црквеном општином Баваниште,Активомжена «Дуга» и другим људима добре воље.

Признање за одличан сајт

 

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице и

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

Доделили су

ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДУ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „САВА МАКСИМОВИЋ“

ЗА ОДЛИЧАН ШКОЛСКИ САЈТ

У оквиру Дана информатике у школама Војводине 2011.г.

Осми март

ОСМИ МАРТ- МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА

У припремању осмомартовских изненађења за своје маме, баке и остале њима драге женске особе највреднији су били ученици нижих разреда. Они су протеклих дана заједно са својим учитељима с пуно труда правили тродимензионалне цветне честитке, лицидерска срца, украсна дрвца од жице и перлица као и друге занимљиве поклончиће пригодне за овај празник. Виши разреди су на часовима Грађанског васпитања израђивали интересантна светлуцајућа срца на штапићима а прелепо су уређени и школски панои који су овог пута обухватили и румунски празник Mărțișor и Дан заљубљених. Mărțișor се прославља 1. марта и најављује долазак пролећа, а 14. фебруар је дан сада већ традиционално резервисан за романтику. Дакле, наши ђаци су се одлично снашли у повезивању љубави и пролећа...

Часови и одмори

1. час 8.00 - 8.45

2. час 8.50 - 9.35

3. час 9.50 - 10.35

4. час 10.40 - 11.25

5. час 11.30 - 12.15

6. час 12.25 - 13.10

7.час 13.15 - 14.00

Акције Вршњачког тима

 Наша прва акција је била да се представимо ученицима , родитељима  и наставницима. picture 042

8. март

8mart_1Нижи разреди су са својим учитељима и наставницом енглеског језика Маријаном Ћулибрк неколико дана пред Дан жена организовали радионице на којима су израђивали прелепе честитке украшене шареноликим цвећем и срцима и друге интересантне поклоне којима ће првенствено обрадовати своје маме и баке.

МĂRŢIŞOR

martisorНаставница румунског језика Викторија Крничан је са ученицима нижих разреда који похађају овај предмет као изборни традиционално обележила 1. март, румунски празник који наговештава долазак пролећа.

Аудиција Б92

B92_1   У кабинету за ликовну и музичку културу је 15. марта за све ученике од 1. до 8. разреда који знају да плешу, лепо певају, играју фолклор или желе да постану успешни водитељи, одржана аудиција телевизијe B92. Било је заиста пуно деце која су желела да покажу свој таленат, малишана из нижих разреда очекивано највише, а стручни жири је изабрао само оне најдаровитије. Осталим ученицима, са присутнијом тремом, обећана је нова шанса догодине, када ће опет бити актуелан овај пројекат .

Kако је почело

Пројекат “Моја школа – школа без насиља” се заснива на низу акција и поступака са циљем да се смањи насиље у школи. На том путу свима у школи је потребно пуно подршке. Један од извора подршке су сами ђаци и њихови представници окупљени у ВТ – вршњачки тим.

 

ДИЛС пројекат

ОШ "Сава Максимовић" из Мраморка од маја месеца 2010. године активно спроводи разноврсне активности и успешно остварује садржаје осмишљене пројектом ДИЛС, чији је уједно и носилац.

Школска библиотека

Оно чиме се наша школа може похвалити је библиотека, прави бисер ризница стручне и белетристичке литературе, са великим бројем наслова школеске лектире. Она броји око 13.500 књига, а углавном је обогаћена донацијама родитеља и других добрих људи. Вредно је поменути донацију коју је учинила породица Сперњак, а то је едиција Српске књижевне задруге од око 550 књига протојереја и композитора Велимира Сперњака. У библиотеци има око 400 књига на румунском језику.