Распоред часова нижи разреди

Објављено четвртак, 18 октобар 2018 Аутор Даниела Главонић

 

          Ђурић Зоран                                      Распоред часова за  први разред            шк. 2018/2019.година                                                                                                                                                     

бр.

часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

математика

српски језик

математика

верска настава/ грађанско в.

енглески језик

3

Свет око нас

музичка култура

Свет око нас

српски језик

математика

4

физичко васпитање

енглески језик

физичко васпитање

физичко васпитање

ликовна култура

5

румунски језик са елем.нац.кул

пројектна настава

румунски језик са елем.нац.кул

чос

допунска настава

6

 

 

 

 

 

                                                             

   Чолак Лућиан                                                          Распоред часова за  други разред         шк..2018/2019.година                                                                                                                                                                                                                 

бр.

часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

румунски језик саа ел.нац.кул.

математика

српски језик

математика

енглески језик

2

српски језик

српски језик

румунски језик саа ел.нац.кул/нар.традиција

српски језик

математика

3

математика

енглески језик

математика

верска настава/ грађанско в

српски језик

4

свет око нас

музичка култура

свет око нас

ликовна култура

физичко васпитање

5

физичко васпитање

допунска настава

физичко васпитање

ликовна култура

чос

6

 

 

слободне активности

 

 

                                                                           

           Бранкица Савић                                            Распоред часова за  трећи разред             шк..2018/2019.година                                                                                                                                                                                                

бр.

часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

српски језик

српски језик

румунски језик са елем.нац.кул.

верска настава

српски језик

2

математика

енглески језик

српски језик

енглески језик

математика

3

природа и друштво

математика

математика

српски језик

ликовна култура

4

физичко васпитање  

физичко васпитање

природа и друштво

математика

ликовна култура

5

допунски

чос

физичко васпитање

музичка култура

румунски језик са елем.нац.кул.

6

 

слободне активности

 

 

 

 

             Родика Стеријан                                        Распоред часова за  четврти разред            шк..2018/2019.година                                                                                                                                                     

бр.

часа

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

румунски језик са елем.нац.кул.

српски језик

српски језик

енглески језик

српски језик

2

српски језик

математика

румунски језик са ел.нац.кул.

народна традиција

српски језик

математика

3

математика

музичка култура

математика

верска настава/ грађанско в.

ликовна култура

4

природа и друштво

чос

природа и друштво

математика

ликовна култура

5

физичко васпитање

енглески језик

физичко васпитање

физичко васпитање

допунска настава

6

слободне активности

 

 

 

 

Погодака: 722