Одржан семинар у ОШ“Сава Максимовић“ у Мраморку Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима

Објављено четвртак, 28 април 2022 Аутор Драгана Лазаревић

Дана  9. априла 2022. године у нашој школи  реализован је семинар „Праћење, вредновање и подстицање напредовања ученика у складу са образовним стандардима.“

    Организатор програма је Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице а аутори и реализатори су Божана Јеверичић, професор разредне наставе и Надежда Поповић, професор разредне наставе уОШ „Душан Јерковић”, Ужице

    Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе;

    Општи циљеви семинара су обучавање и подстицање наставника за примену различитих начина и критеријума вредновања постигнућа ученика у функцији њиховог напредовања и унапређења квалитета учења и наставе;

    Теме на семинару су биле: оцењивање као процес праћења и вредновања тока и исхода учења, различити начини праћења и вредновања постигнућа заснованих на образовним стандардима, анализа постигнућа ученика у функцији даљег напредовања, како различите технике учења и облици рада подстичу постигнућа и напредовање ученика и

 приказ примера из праксе и евалуација програма.

Погодака: 1143