За осмаке

Правилник о мерилима и поступку за упис ученика - припадника ромске националне мањине у средњу школу

Надређена категорија: Организација рада
Објављено понедељак, 21 март 2016
Аутор Драгана Лазаревић

На основу члана 99. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромскe националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности

"Службени гласник РС", број 12 од 12. фебруара 2016.

Опширније: Правилник о мерилима и поступку за упис ученика - припадника ромске националне мањине у средњу школу