Бодовање

Објављено уторак, 17 април 2018 Аутор Даниела Главонић

Редослед кандидата  за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,

3) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

 

Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;

3) успеха на пријемном испиту,

 4) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

 

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природно-научних и друштвено-научних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија).

 

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

 

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).

 

На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

 

На основу успеха на завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе, кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова, а да би стекао право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању, кандидат по тим основама треба да оствари најмање 50 бодова.

Погодака: 491