Обавештења о уписа у средњу школу

Koнкурс за упис 2018.

Надређена категорија: Ученици
Објављено уторак, 22 мај 2018
Аутор Љиљана Крничан

Изашао је конкурс за упис у средњу школу 2018. године. Конкурс и образовне профиле можете видети на следећим линковима:

Конкурс 2018

Образовни профили

Образовни профили 1

 

Упутство за родитеље у вези завршног испита

Надређена категорија: Ученици
Објављено среда, 16 мај 2018
Аутор Љиљана Крничан

Календар уписа ученика у средње школе 2018.

Надређена категорија: Ученици
Објављено уторак, 08 мај 2018
Аутор Даниела Главонић

Опширније: Календар уписа ученика у средње школе 2018.

Упутство за ученике у вези завршног испита

Надређена категорија: Ученици
Објављено среда, 16 мај 2018
Аутор Љиљана Крничан

Обавештење за осмаке о начину бодовања

Надређена категорија: Ученици
Објављено уторак, 08 мај 2018
Аутор Даниела Главонић

            На основу ПРАВИЛНИКА  О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ((„Службени гласник РС”, број 23/18) , Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4). 

            На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова. успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природно-научних и друштвено-научних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија).

            Број бодова освојен на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова освојен на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи са бројем тринаест (13) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале, а број бодова освојен на комбинованом тесту множи са бројем четрнаест (14) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може да освоји највише 40 бодова.

 

Поткатегорије